Kombineret sang- og koncertaften….

Kombineret koncert og sangaften/eftermiddag med årstidenss sange.

Her kombineres improvisationer i jazzificeret stil med fællessang. I en skiftevis tilrettelagt rækkefølge kan årstidens sange og salmer indgå som fællessang.

Emnerne kan være som skrevet tidligere, og der kan tages højde for hvis arrangøren har specielle ønsker til sange der skal medtages i programmet.

Der vil ved dette arrangement blive taget kontakt til arrangørerne for at høre om der skulle være specielle ønsker til sange og salmer, eller måder hvorpå at arrangementet skal foregå på. Endvidere om der er er specielle hensyn der skal tages højde for.

Der vil senest 14 dage før arrangementet blive tilsendt et sangblad i pdf-format som arrangøren har mulighed for at kopiere til arrangementet.

Prisen for et arrangement af denne type er 3000,- ex. kørsel